Forside

Administrationsaktiviteterne i Dansk Financia A/S er overtaget af Datea A/S. Hvis du er ejer, andelshaver eller lejer i en ejendom, der har været administreret af Dansk Financia A/S, skal du derfor kontakte Datea A/S. Se www.datea.dk

Dansk Financia A/S er forvaltningsselskab for selskaberne i Erik & Susanna Olesens Almenvelgørende Fond koncernen.

Om Dansk Financia

Vores historie og aktiviteter

Vores ejendomme

Dansk Financia forvalter ejendomme i Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, Jensen & Møller Holding A/S m.fl.

Vi støtter

Dansk Financia A/S er ejet af en almenvelgørende Fond, der støtter almenvelgørende formål.

Copyright @ All Rights Reserved